Ідеологія

Етичні і партійні цінності ДемАльянсу

ДемАльянс є християнсько-демократичною партією. Ми віримо в ідеї європейської християнської демократії та дотримуємось її основних принципів. Наші головні цінності – свобода, справедливість та солідарність. Вони лежать в основі нашого бачення людини, сім’ї, громади та держави.

Людина

Найвищою цінністю для нас є життя людини як особи, наділеної свободою, власною волею та відповідальністю. Захист життя людини, від його появи в утробі матері і до останнього подиху, є головним покликанням держави.

Свобода людини є її невід’ємним правом від народження. Свобода людини проявляється у недоторканності її життя та гідності. Кожна людина, незалежно від віку, статі, етнічної належності, віросповідання, політичних переконань та будь-яких інших характеристик, повинна мати свободу для саморозвитку та самореалізації.

Свобода людини включає права і обов’язки. Вона завжди є свободою у відповідальності. Вимагаючи свободи для себе, людина повинна визнавати свободу ближнього. Людина, яка прагне бути вільною, має розуміти, що реалізація її свободи можлива лише там, де кожна людина є захищеною від будь-яких посягань на її життя чи гідність з боку інших людей та з боку держави. Відповідальність людини проявляється у її повазі до життя і гідності інших. Щасливе суспільство – це спільнота вільних відповідальних людей.

Справедливість полягає у рівності можливостей для розвитку і самореалізації кожної людини. Ми віримо в те, що, доклавши відповідних зусиль, людина може досягти своїх життєвих цілей. Покликання держави – сприяти рівності життєвих шансів, щоб кожна людина мала можливість здобути освіту, знайти гідне робоче місце та самостійно забезпечувати власний добробут і добробут своєї сім’ї.

Справедливість проявляється у рівності людей перед законом. Правосуддя має брати до уваги лише обставини ситуації, а соціальний статус, посада чи інші характеристики людини не можуть ставати підставою для прийняття правового рішення. Рівність проявляється також у принципі: одна людина – один голос. Кожна людина, досягнувши певного віку, має право брати участь у демократичних процесах і її вибір є рівноцінним з вибором кожної іншої людини.

Абсолютна рівність як рівність результатів є утопією, оскільки той, хто докладає більше зусиль, має отримувати більше. Особисті досягнення є важливим стимулом до реалізації особистості. Тому необхідно заохочувати бажання окремої людини до ініціативності. На заваді досягненням не повинні ставати будь-які характеристики людини. Ми віримо в рівність прав та можливостей для розвитку і самореалізації кожної людини, незалежно від її віку, статі, віросповідання, релігійних переконань. Тому ДемАльянс дотримується гендерної рівності у партійному представництві в місцевих радах та партійних осередках, а також всіляко заохочує активну участь молоді в усіх партійних процесах, у тому числі у якості кандидатів і кандидаток на політичні посади.

Сім’я

Основою суспільства є сім’я. Ми віримо в те, що будь-який вибір людини заслуговує на повагу. Якщо людина обирає життя наодинці або з партнером, але без дітей, це не повинно впливати на повагу до її гідності. Якщо людина обирає створення сім’ї і народження дітей, це не повинно ставати на заваді її реалізації у будь-яких інших сферах, якщо у неї є відповідне бажання. Покликання держави – забезпечити свободу цього вибору, щоб він здійснювався свідомо та без будь-яких нав’язаних ззовні обставин.

Основою суспільства ми вважаємо традиційну сім’ю, яка складається з чоловіка, дружини та дітей. Ми віримо, якщо держава виконуватиме своє покликання та створюватиме умови для поєднання сім’ї та професійної діяльності чоловіком та дружиною, це сприятиме вибору на користь сім’ї і народження дітей. Для цього має існувати система підтримки тих, хто бере на себе відповідальну місію з виховання майбутніх громадян. Це передбачатиме створення мережі якісних та доступних дошкільних навчальних закладів для дітей будь-якого віку, заохочення дружньої до сімей політики з боку роботодавців (насамперед, гнучкість робочого часу), фінансова підтримка батьків на час відпусток по догляду за дитиною.

Громада

Спільне проживання певної кількості сімей на одній території формує громаду. Ми вважаємо, що саме на рівні громади можуть максимально проявлятись політичні права і свободи людини. Ми віримо у принцип субсидіарності, згідно з яким найкращі рішення приймають ті, хто і відповідатиме за втілення їх у життя. Громада повинна мати політичну і фінансову самостійність для того, щоб самостійно визначати свої пріоритети. Лише на найближчому до людини рівні можна максимально врахувати її інтереси і задовольнити їх. Можливість громади приймати важливі для себе рішення сприятиме зростанню солідарності громадян, створюватиме умови для мирного і щасливого співжиття, а також дозволить більшою мірою забезпечити захист навколишнього середовища та впровадження принципу сталого розвитку у всі сфери суспільного життя. 

Держава

Ми розглядаємо політику як мистецтво узгодження інтересів різних людей з метою прийняття найкращого рішення. Політика має стати однією з сфер суспільного життя, але не має домінувати над усім іншим. Людина має відчувати себе в безпеці і незалежно від результатів виборів чи зміни уряду, вона має бути впевненою у непорушності демократичного устрою та захищеності її життя, гідності, прав і свобод.

Україна має стати справді демократичною правовою державою, де гідність людини буде основною цінністю. Це можливо забезпечити лише через створення дієвої системи влади, де кожна гілка влади буде незалежними одна від одної, і наділені механізмами взаємного контролю. Система прийняття рішень має бути відкритою і прозорою.

Ми будуємо Україну вільну від корупції. Ми вважаємо, що корупція є найбільшим гальмом розвитку нашої країни. Проте щоб перемогти у протистоянні з корупцією та владою олігархів, ДемАльянс вважає, що окрім безпосередньої боротьби з проявами корупції, необхідно у першу чергу боротись з її причинами. Головною причиною корупції є бідність. Хоча ми розуміємо, що суспільства корумповані не тому, що бідні, а бідні, тому що корумповані Ми вважаємо, що важливим кроком у боротьбі з корупцією мають стати реформи, спрямовані на подолання бідності.

Ми віримо в соціальну ринкову економіку. Головне завдання держави – забезпечити рівні життєві шанси для кожної людини, яка готова докласти зусиль для власного розвитку і самореалізації. Державне регулювання економіки повинно бути мінімальним, таким, яке потрібне для забезпечення чесних і рівних правил гри.

Соціальна ринкова економіка має ґрунтуватись на принципі солідарності. Кожна людина може розвиватись і реалізовувати свій потенціал лише у спільноті. Щастя людини неможливе у спільноті нещасливих людей. Ми розуміємо, що людина за своєю природою є недосконалою, вона схильна до помилок і неправильних рішень, і це не означає, що вона має бути покинута напризволяще у важких життєвих обставинах. Ці життєві обставини можуть бути тимчасовими (наприклад, через безробіття) або постійними (через інвалідність), і суспільство та держава мають створити такі умови, щоб людина не перебувала у постійному страху втратити усе. Через систему соціального забезпечення держава має створити мережу допомоги тим, хто потрапив у важкі життєві обставини. Водночас підтримка у складних ситуаціях має бути насамперед спрямована на те, щоб людина якомога швидше повернулась до звичного для неї життя і знайшла можливість самостійно забезпечувати свій добробут і добробут своєї родини. Готовність тих, хто має більше, допомагати тим, хто цього потребує, і є справжнім проявом солідарності.

Ми віримо в те, що податки, які сплачує кожна людина, мають дійсно виконувати свою головну функцію. Жодні штрафи чи покарання не змусять людину чесно сплачувати податки, якщо вона щоденно стикається з системою поборів за ті послуги, які повинні надаватись за рахунок її податків. Ми віримо, що лише коли людина відчуватиме, що її податки витрачаються належним чином, зросте свідомість і державний бюджет наповнюватиметься. Це також передбачає повну фінансову відкритість усіх органів влади і державних інституцій.

Умовами гармонійного співіснування в українському суспільстві, на думку ДемАльянсу, є володіння українською мовою, повага до державних символів та історії, шанобливе ставлення до співгромадян, бажання працювати і готовність до відповідальності. ДемАльянс як партія вітатиме у своїх лавах тих громадян, для яких недоторканність гідності кожної людини, її право на вільний розвиток особи, рівноцінність людей і рівність прав громадян, визнання життєвих орієнтацій інших, пошана до свободи віросповідання є найвищими цінностями.